HALLOWEEN MED GYLLE-FJÄRDINGSLÖVS BYALAG 2021

 

I  år inför vi en ny tradition i byarna, Halloween för barn och vuxna!

Barnen får gärna vara utklädda, det vore extra roligt!

Platsen blir uppe på ”Bunkerkullen” hos Tommy och Jinxia på Kulladaldsvägen 132-34,

se röd markör på kartan nedan.

Söndagen den 31 oktober 2021 kl 15.00

Byalaget bjuder på grillad korv med bröd, kakor, kaffe, the, saft och varma popcorn!

Tipsrunda för barnen och lekredskap finns på plats.

Passa på att även på att gå ner och utforska bunkern!

Även barnen kan besöka bunkern, då i vuxens sällskap.

För att vi ska kunna beräkna våra inköp, anmäl Er via vår Facebooksida

Gylle-Fjärdingslövs Byalag eller email till styrelse@gyllefjardingslovbyalag.se

Alla är hjärtligt välkomna!

Byalagets verksamhet är ett ideellt och oavlönat arbete. Vår hemsida drivs av Vellinge Wireless AB (Vewi) kostnadsfritt, vilket glädjer oss. I övrigt, verksamheten hålls rullande genom medlemsavgifterna och går i första

Kallelse årsmöte 2021 Gylle-Fjärdingslöv Byalag samt informationsmöte om Gamla Stationsområdet

 

 

Restaurering av grönyta i Fjärdingslöv” – Möte onsdagen 2021-09-22 kl. 17.30

I sommar har Trelleborgs Kommun genom Cathrine Ek, kommunekolog, låtet göra en enklare inventering av de biologiska värdena på kommunens mark i Fjärdingslöv, dvs gamla stationsområdet.

Andreas Malmqvist, Naturcentrum AB, som utfört inventeringen och rapporten har också i uppdrag att delta i ett möte med byborna och berätta mer om vad som är värdefullt och hur området skulle kunna utvecklas.

Det mötet blir onsdagen 2021-09-22 kl 17.30. Samling på Skolans (Resursskolans) parkering i Fjärdingslöv för att sedan gemensamt promenera till området. En fika utomhus kommer också att beredas vid denna träff.

Cathrine Ek behöver veta hur många som kommer till det mötet och anmälan sker direkt till henne senast 2021-09-17 på företrädesvis mejl: cathrine.ek@trelleborg.se De som inte har mejl kan ringa 0410-73329294 dagtid.

Dokumentet finns att läsa på vår hemsida gyllefjardingslovbyalag.se

Kallelse till Årsmöte Gylle-Fjärdingslöv Byalag 2021-09-29 klockan 19.00 i GIF klubbhus

Det i mars ajournerade årsmötet 2021 kommer vi att hålla onsdagen 2021-09-29 klockan 19.00 i Gylle IF klubbhus, Fjärdingslöv.

Mötet är öppet för medlemmar som betalt årsavgiften för 2021. Är ni osäkra om ni betalt, hör av er på mej till styrelse@gyllefjardingslovbyalag.se annars sätt in 100kr på Bankgiro 804-6872

Vi behöver fler som kan deltaga i styrelsearbetet, vilket inte är alltför betungande. Vi träffas 4-5 gånger per år.

Efter årsmötesförhandlingarna, bjuder vi på kaffe & tårta, så för att vi ska kunna beräkna fikat, är vi tacksamma om du/ni anmäler ert deltagande. Tills dess att begränsningen om max antal personer vid möte inomhus inte är formellt undanröjt, måste vi begränsa deltagandet till en person per hushåll.

Detta görs enklast via vår mejl styrelse@gyllefjardingslovbyalag.se eller via vår facebook sida.

Julgranständning

Julgranständningen är planerad till lördagen 2021-11-27, alltså dagen innan skyltsöndagen, första advent. Mer information kommer.

Hjärtligt välkomna

Styrelsen

Byalagets verksamhet är ett ideellt och oavlönat arbete. Vår hemsida drivs av Vellinge Wireless AB (Vewi) kostnadsfritt, vilket glädjer oss. I övrigt, verksamheten hålls rullande genom medlemsavgifterna och går i första hand till kaffe, the, saft, varmkorv, kol, mm som tillhandahålls gratis vid det stora evenemangen. Därför är ditt bidrag viktigt!

 

 

BYALOPPIS LÖRDAG 21 AUGUSTI

 

Så är det äntligen dax! Byaloppis på Gröningen framför kyrkan i Gylle.

Tiden blir lördag 2021-08-21 mellan kl 10.00-14.00.

Passa på och rensa ut det som du inte behöver längre. Låt det få nytt liv hos någon annan.
Bokning av bord ?
Medlemmar står gratis inklusive bord.
Icke medlemmar står gratis men tar med eget bord.

Boka plats/bord senast 14 augusti på:
styrelse@gyllefjardingslovsbyalag.se

Bil/släp ställs på grusplanen vid kyrkan, ej på gröningen.

Missa inte vår fantastiska kaffe/fikaservering med hemlagat!
I år blir det även försäljning av varma popcorn!

Medlemmar i Byalaget kan låna bord kostnadsfritt.

Övriga kommande aktiviteter:

Årsmöte

Det i mars ajournerade årsmötet 2021 planerar vi att hålla i slutet av september beroende på vad FHM rekommenderar avseende föreningsaktiviteter inomhus. Dessa rekommendation beräknas att tillkännages senast 2021-09-01 och kallelse skickar vi ut med minst 14 dagars varsel. Vidare, vi räknar med att bjuda in kommunekolog Cathrine Ek till årsmötet för att berätta mer om kommunens planer med projektet ”Restaurering av grönyta Fjärdingslöv”, alltså gamla bangården som även kallas ”Krågeskogen”.

Julgranständning.

Det är kanske litet tidigt att prata om julgranar, men, julgranständningen är planerad till lördagen 2021-11-27, alltså dagen innan skyltsöndagen, första advent.

Till sist, förr om åren har det funnits en tradition att fira midsommarafton vid middagstid inne på skolans gröning, som en ”uppstart” till det egna privata midsommarfirande hemma. Detta har varit särskilt uppskattat av barnfamiljerna där det har dansats och lekts samt avnjutits medhavd fika etc.

Finns det intresse för detta inför 2022? Meddela oss på FB eller i mail till styrelse@gyllefjardingslovsbyalag.se Vi räknar även med att ta upp detta på årsmötet i september.

Så, med hopp om att vi ses till Byaloppisen önskar vi Er en fortsatt trevlig sommar!

Styrelsen

 

 

Byalagets verksamhet är ett ideellt och oavlönat arbete. Vår hemsida drivs av Vellinge Wireless AB (Vewi) kostnadsfritt, vilket glädjer oss. I övrigt, verksamheten hålls rullande genom medlemsavgifterna och går i första hand till kaffe, the, saft, varmkorv, kol, mm som tillhandahålls gratis vid det stora evenemangen. Därför är ditt bidrag viktigt!

Projekt Restaurering av grönyta i Fjärdingslöv

Närmare bestämt avses skogen vid gamla stationsområdet, även kallad ”Krågeskogen”. Fastighet Torshög 1:23 8.000kvm area.
 
Igår blev jag, Jan Paulnitz, kontaktad av Cathrine Ek, Trelleborgs Kommunekolog med anledning av ovannämnda projekt.
 
Cathrine Ek har skickat mig ett dokument som beskriver projektet och här nedan har jag sammanfattat vad det handlar om. Den som önskar brevet i sin helhet, maila mig på ordforande@gyllefjardingslovbyalag.se så skickar jag det.
 
Det går också bra att kontakta Cathrine Ek på 0410-73 32 94 eller cathrine.ek@trelleborg.se
 
Sammanfattning:
Trelleborgs Kommun, som äger marken, har sökt ett statligt bidrag för att genomföra ovannämnda projekt och fått förhandsinformation att detta kommer att beviljas. Så, Cathrine Ek önskar att vi bybor får kännedom om detta innan det publiceras i TA.
 
Syftet med ”Restaurering av grönyta i Fjärdingslöv” är att tillvarata och utveckla de naturvärden som bildats på fastigheten sedan järnvägen lades ner 1960 samt att i samarbete med närboende (de som vill) utveckla miljön och skapa ett kortare promenadstråk.
86% av kommunens yta är jordbruksmark, resten är bebyggt förutom någon enstaka procent som räknas som tillgänglig.
Så, även en liten dunge kan ge en skoglig känsla och innehålla förhållandevis höga naturvärden har det visat sig.
 
I korthet innebär projektet att kommunen tar hjälp av arborister (personer med trädvård som yrke) som ser till att de värdefulla träden (Ekar och Askar) frihuggs. Tysklönn och sly röjs bort och en kortare promenadstig anläggs, eventuellt förstärkt med beläggning.
 
I norra delen av området är det inte så mycket träd. Här tänker man förstärka brynmiljöerna med blommande buskar och eventuellt örter. Några bänkar ska sättas ut där det är lämpligt för vila eller utblick.
På så vis skapas ett litet fint naturområde som blir tillgängligt för de som bor i Fjärdingslöv och dess närhet.
 
Angränsande fastigheter är privata och trädbevuxen. Någon form av gränsmarkering kan komma att sättas upp.
En informationsskylt ska också tas fram som berättar både om de biologiska värdena och järnvägshistorian i byn.
 
Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med byborna för att ta tillvara deras önskningar och behov.
 
Byalagets styrelse

Gylle-Fjärdingslövs Byalag Mars 2021

BYALAGETS ÅRSMÖTE 2021 AJOURNERAS

Tyvärr, så har vi under rådande omständigheter med Covid-19 pandemin, tvingats ta beslutet att ajournera årsmötet 2021. Normalt hålls mötet senast den siste mars varje år, med kallelse senast 14 dagar innan mötet, allt enligt stadgarna. Digitalt möte har vi inte sett som ett alternativ i nuläget, men kan bli aktuellt om situationen inte förändras.

Detta betyder att mötet skjuts på framtiden, till dess att vi kan hålla det utan att bryta några restriktioner eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Kallelse kommer då att skickas ut och meddelas på hemsidan samt Facebook senast 14 dagar innan mötet.

Under ett ”normalt” år, är det annars Valborgsfirandet och den årliga loppisen som ligger närmast på tur. Samma sak här, vi får avvakta läget sig och se hur läget utvecklar sig och vad Folkhälsomyndigheten föreskriver när vi närmar oss dessa begivenheter.

Nåväl, vi får hålla tummarna och hoppas på att situationen kan lätta upp snart och då återkommer vi med ny information!

Medlemsavgiften för 2021 är oförändrat tillsvidare 100kr och betalas senast 2021-04-30

Bankgiro 804-6872 och ange ditt namn och adress i meddelandefältet.

Byalagets verksamhet är ett ideellt och oavlönat arbete. Vår hemsida drivs av Vellinge Wireless AB (Vewi) kostnadsfritt, vilket glädjer oss. I övrigt, verksamheten hålls rullande genom medlemsavgifterna och går i första hand till kaffe, the, saft, varmkorv, kol, mm som tillhandahålls gratis vid det stora evenemangen. Därför är ditt bidrag viktigt!

Har du inte möjlighet att betala via Bankgiro, kontakta Jan Paulnitz (email se hemsidan) så löser vi det.

Hälsningar,

Styrelsen

GOTT NYTT ÅR 2021

Vi i Byalagets styrelse vill önska alla grannar ett Gott Nytt År 2021 och med hopp om att alla får behålla hälsan så att vi kan ses vid det kommande årets aktiviteter!

Styrelsen

 

 

 

 

Byalagets verksamhet är ett ideellt och oavlönat arbete. Vi tackar Trelleborgs Kommun för årets Julgran, samt Vellinge Wireless AB (Vewi) som kostnadsfritt driver vår hemsida www.gyllefjardingslovbyalag.se sedan flera år tillbaka.

Julgranständningen 28 november 2020

 

Som vi tidigare meddelat så blir detju ingen traditionell julgranständning i år pga Covid-19 med dess begränsningar.

Men, på förslag av Anna Larsdotter Tell, kan vi väl alla att försöka sprida litet ljus i byarna genom att var och en sätter ut en marschall utanför våra hus vid 17-tiden i morgon lördag 28 november?

Saknar ni marschall(er) kan ni hämta hos Jan och Eva Paulnitz, Fjärdingslövs Byaväg 115-0 (snett mittemot skolan) mellan kl.15.00 och 17.00 imorgon lördag. De kommer att finnas på ett litet bord vid uppfarten. Gäller så länge lagret räcker!

Informera gärna era grannar.

Vi önskar alla en trevlig advent!

Styrelsen

 

Gylle-Fjärdinglövs Byalag November 2020

Tyvärr måste vi meddela att årets julgranständning är inställd p.g.a. rådande omständigheter med covid-19 pandemin.

Dock, vi har i vanlig ordning fått en julgran av Trelleborgs Kommun och den är placerad på sin plats på Gröningen i Gylle.

Nu i kommande vecka, d.v.s. innan 1:a advent kommer vi att klä den med ljusslingor, så att den kan sprida litet ljus och glädje i byn nu i denna mörka tid på året, i synnerhet i år 2020 som inte på något sätt har varit sig likt.

Vi hoppas att saker och ting förändras till det bättre inför 2021 så att vi kan dra igång litet aktiviteter igen. Tills dess får vi helt enkelt bara hålla ut!

Ni får gärna sprida detta till grannar som inte har tillgång till internet/Facebook!

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Byalagets verksamhet är ett ideellt och oavlönat arbete.  Vi tackar Trelleborgs Kommun för årets Julgran, samt Vellinge Wireless AB (Vewi) som kostnadsfritt driver vår hemsida www.gyllefjardingslovbyalag.se sedan flera år tillbaka.

GYLLE-FJÄRDINGSLÖVS BYALAG 2020

Så är det ett nytt verksamhetsår, men hur blir det med årets aktiviteter?

Som vi alla vet, så har senvintern och våren verkligen inte varit sig lika! Tyvärr, så har vi under rådande omständigheter med Covid-19 epidemin, tvingats ta beslutet att ställa in årets valborgsfirande.

Vi hoppas att vi kan arrangera någon annan trevlig sammankomst under muntra former längre fram i år, kanske efter sommaren, som en ”kompensation” till oss alla bybor. Vi får helt enkelt se hur läget utvecklar sig.

I juni brukar vi hålla vårt årliga loppis på Gröningen i Gylle, framför kyrkan. Samma sak här, vi får avvakta och se hur läget utvecklar sig och vad Folkhälsomyndigheten föreskriver när vi närmar oss juni månad.

Det enda som ser någorlunda säkert ut just nu, är Julgranständningen i november, lördagen före första advent.

Nåväl, vi får hålla tummarna och hoppas på att situationen kan lätta upp snart och då återkommer vi med ny information!

Byalagets verksamhet är ett ideellt och oavlönat arbete. Vår hemsida drivs av Vellinge Wireless AB (Vewi) kostnadsfritt, vilket glädjer oss. I övrigt, verksamheten hålls rullande genom medlemsavgifterna och går i första hand till kaffe, the, saft, varmkorv, kol, mm som tillhandahålls gratis vid det stora evenemangen. Därför är ditt bidrag viktigt!

Medlemsavgiften för 2020 är 100kr och betalas senast 2020-04-30

Bankgiro 804-6872 och ange ditt namn och adress i meddelandefältet.

Har du inte möjlighet att betala via Bankgiro, kontakta Jan Paulnitz (email se hemsidan) så löser vi det.

Hälsningar,

Styrelsen