Gylle-Fjärdingslövs Byalag Mars 2021

BYALAGETS ÅRSMÖTE 2021 AJOURNERAS

Tyvärr, så har vi under rådande omständigheter med Covid-19 pandemin, tvingats ta beslutet att ajournera årsmötet 2021. Normalt hålls mötet senast den siste mars varje år, med kallelse senast 14 dagar innan mötet, allt enligt stadgarna. Digitalt möte har vi inte sett som ett alternativ i nuläget, men kan bli aktuellt om situationen inte förändras.

Detta betyder att mötet skjuts på framtiden, till dess att vi kan hålla det utan att bryta några restriktioner eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Kallelse kommer då att skickas ut och meddelas på hemsidan samt Facebook senast 14 dagar innan mötet.

Under ett ”normalt” år, är det annars Valborgsfirandet och den årliga loppisen som ligger närmast på tur. Samma sak här, vi får avvakta läget sig och se hur läget utvecklar sig och vad Folkhälsomyndigheten föreskriver när vi närmar oss dessa begivenheter.

Nåväl, vi får hålla tummarna och hoppas på att situationen kan lätta upp snart och då återkommer vi med ny information!

Medlemsavgiften för 2021 är oförändrat tillsvidare 100kr och betalas senast 2021-04-30

Bankgiro 804-6872 och ange ditt namn och adress i meddelandefältet.

Byalagets verksamhet är ett ideellt och oavlönat arbete. Vår hemsida drivs av Vellinge Wireless AB (Vewi) kostnadsfritt, vilket glädjer oss. I övrigt, verksamheten hålls rullande genom medlemsavgifterna och går i första hand till kaffe, the, saft, varmkorv, kol, mm som tillhandahålls gratis vid det stora evenemangen. Därför är ditt bidrag viktigt!

Har du inte möjlighet att betala via Bankgiro, kontakta Jan Paulnitz (email se hemsidan) så löser vi det.

Hälsningar,

Styrelsen