KALLELSE ÅRSMÖTE GYLLE-FJÄRDINGSLÖVS BYALAG 2022

Så är det åter dax för Gylle-Fjärdingslöv Byalag’s årsmöte!

Onsdagen den 30 mars kl 19:00 i Sockenstugan i Gylle

Alla är hjärtligt välkomna, så ta chansen att träffa gamla som nya grannar!

Vi behöver fler som kan engagera sig som ledamöter i styrelsen.

Är du intresserad, så ska du absolut komma. Styrelsen har möte ca 6-7ggr per år då aktiviteter och annat planeras och följs upp.

Fundera ut och föreslå gärna nya aktiviteter för det kommande verksamhetsåret.

Efter årsmötesförhandlingarna, bjuder vi på kaffe & tårta, så för att vi ska kunna beräkna fikat på ett ungefär, är vi tacksamma om du/ni anmäler ert deltagande. Detta görs enklast via vår email styrelse@gyllefjardingslovbyalag.se eller via vår facebook sida.

Välkomna, Styrelsen

Medlemsavgiften för 2022 är oförändrat 100kr och betalas senast 2022-04-30  Bankgiro 804-6872 och ange ditt namn och adress i meddelandefältet. Har du inte möjlighet att betala via Bankgiro, kontakta Jan Paulnitz på ordforande@gyllefjardingslovbyalag.se så löser vi det.