Välkommen till Gylle Fjärdingslövs byalag

Byalaget bildades i mars 2000 och har till ändamål att tillvarata bybornas intresse och gemenskap. Medlemskap är öppet för alla med någon form av anknytning till Gylle, Norra Gylle och Fjärdingslöv by med omnejd.

Årsavgiften är 100 kr /hushåll för 2015.  Vårt postgiro är 126 79 40 – 3   

Uppge namn och adress i meddelanderutan.

Kontaktuppgifter:

Ordförande: Anne-Lie Askelin

ordforande@gyllefjardingslovbyalag.se

Du når hela vår styrelse via:

styrelse@gyllefjardingslovbyalag.se