Årsmöte 2018

Nu har vi haft vårt årsmöte och ny styrelse är tillsatt. Efter årsmötet bjöd vi på kaffe & tårta samt att Erik redogjorde för en statusuppdatering av fiber utbyggnaden.

Ordförande: Anne-Lie Askelin, 1 år

Ord. Ledamöter:

Jan Paulnitz, 2 år, kassör

Tommy Andersson, 2 år

Lotta Isgren kvarstår 1 år

Jenni Kronkvist kvarstår 1 år

Suppleanter: Eva Paulnitz, 1 år

Revisor: Bo Danielsson, 1 år

Valberedning: Mikael, Micke, Tell, 1 år